NUI Galway Societies Societies
Welcome!The Celtic World Society is happy to announce that we are back for another year full of interesting events and activities. All details will be advertised in various forms, so donít worry, we will do our best for the informatio
Committee Members
:No committee found
September 26th
Today . Tuesday

Welcome!The Celtic World Society is happy to announce that we are back for another year full of interesting events and activities. All details will be advertised in various forms, so donít worry, we will do our best for the informatio

This is a group for all those interested in the history, art, archaeology, culture and traditions of the Celtic Peoples in Europe and Ireland. Here you can share ideas and get organised to take over the World of Academia ;-) , and help us organise the most entertaining and interesting events on the NUIG Campus.

Seo grúpa d'éinne a bhfuil suim iontu i stair, ealaín,seandálaíocht, cultúir agus tradisiúin na reigiún Ceilteach na linne seo agus na réigiún seanda. Anseo beidh tú in ann do chuid smaointí a roinnt agus plean a chuma chun rath acadúil a bhaint amach:), chomh maith le pairt a ghlacadh in imeachtaí simúil ar an gcampus!


Fáilte!

To all our new/prospective Members: Welcome!

To all our existing Members: Welcome back!


We would like to hereby invite you to another year of amazing events:

- Introduction to the Celtic World seminar – where you can get to know what this is all about and what it’s definitely NOT about :D Don’t be afraid to have your ideas shattered and your bubble popped– we will try to be gentle. Plus, there is going to be a nice reception afterwards, so… All Welcome!

- The History of a Harp and a Bard lecture – smashing success of last year and our contribution to Muscáilt!

- Samhain and Imbolc celebrations , including traditional food and drink, activities, games and competitions – and it also includes the St.Bridget’s Cross workshop :)

- Some story-telling, movies, field trips and more..

All dates and times will be posted here a few days in advance, so make sure you check it regularly .Fáilte!!

Fáilte mór roimh na daoine nua!

Fáilte ar ais do na sean-bhaill!


Tá fáílte roimh gach duine teacht chun clár íontach imeachtaí na blianna seo:

Ø Fáiltiú agus seiminear ghearr faoi cad a bhíons ar siúil againn chomh maith le cad NACH mbeidh ar siúil againn. Beidh muid cinneálta! Beidh crinniú sosialta ina dhiadh, fáilte roimh cách!

Ø Léacht faoi Stair an Fhile agus an Chruth- Rath mór na bliana seo chaite agus ár gcuid de Múscailt.

Ø Coisirí um Shamhain agus um Imbolc, le cluichí, bia agus deaoch tradisiúnta, chomh maith le imeachtaí agus comórtais- Beidh Ceardlann conas Crois Naomh Bríde a dheanamh.

Ø Scealaíocht, scannáin, agus turas allamuigh...rl.


Beidh na fóinsí foilsithe anuas anseo, bí cinnte é a seiceáil go rialta!