NUI Galway Societies Societies Cumann Soisialta
Cumann Soisialta
Committee Members
:No committee found
Become a member of Cumann Soisialta

November 28th
Today . Saturday

Cumann Soisialta

Bunaíodh Coiste Sóisialta na Mac Léinn ar champas na Ceathrún Rua d'Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge sa bhliain 2006, tráth a cuireadh tús leis an gcéim BA sa Chumarsáid.

Is í bunaidhm an choiste seo ná raon leathan d'imeachtaí sóisialta agus siamsaíochta a chur ar fáil do mhic léinn lánaimseartha agus pháirtaimseartha an Acadaimh, don fhoireann agus don phobal.

I measc na n-imeachtaí a eagraíonn an coiste tá: turas chuig an Oireachtas, maidin chaifé, cóisir na Nollag, Seachtain na nGiobal Gaelach agus Bál an Acadaimh. Eagraíonn an coiste imeachtaí seachtainiúla freisin: tráthanna na gceisteanna, dioscónna, comórtais, ócáidí spóirt, turasanna go Gaillimh agus go leor, leor eile.


Leagtar béim mhór ar an nasc leis an bpobal agus chuile bhliain bailíonn an coiste airgead do charthanacht áitiúil. Laistigh de thrí bliana, tá beagnach €20,000 bronnta ag an gCoiste Sóisialta ar charthanachtaí áitiúla.

Tá oifigeach na mac léinn ag obair ar mhaithe le pobal na mac léinn agus le comhordnú a dhéanamh ar imeachtaí an choiste. Is í Deborah Ní Mharta d a bheidh i mbun na gcúraimí thuasluaithe don tréimhse 2011 - 2012.

Meetings

Dé Céadaoin, 1pm-2pm.


Bloc 2, seomra 104

Contact Us

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
An Cheathrú Rua
Co. na Gaillimhe